Ikona facebookIkona linkedinIkona instagramIkona youtube

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich

hortex dofinansowanie unia

Polski Ogród sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich nr POIR.01.01.01-00-0211/17-00 pt. Wysokowydajna pilotażowa linia do mrożonek wieloskładnikowych o podniesionych parametrach jakościowych.

Celem projektu jest stworzenie linii zapewniającej większe zdolności produkcyjne poprzez automatyzację oraz zwiększenie parametrów jakościowych produktów dzięki zapewnieniu pożądanej i stabilnej struktury proporcji poszczególnych składników w wyrobach wieloskładnikowych oraz poprawę walorów higienicznych, organoleptycznych i odżywczych mrożonek, dzięki ograniczeniu czasu ich ekspozycji na temperatury dodatnie.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 19 731 019,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 10 818 559,81 PLN

unia europejska dofinansowanie logotypy

Pozostałe aktualności