Ikona facebookIkona linkedinIkona instagramIkona youtube

Program rządowy NUTRITECH

hortex dofinansowanie nutritech

Polski Ogród Sp. z o.o. realizuje dofinansowany ze środków budżetu państwa „Program rządowy NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”.

Nazwa projektu: Opracowanie oraz uzyskanie w skali półtechnicznej mrożonego puree brokułu bogatego w sulforafan stanowiącego produkt funkcjonalny (wykazujący właściwości prozdrowotne)

Kwota dofinansowania: 4 047 565,22 zł

Całkowity koszt inwestycji: 9 476 721,24 zł

Data podpisania umowy: 11.2023

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie oraz uzyskanie w skali półtechnicznej mrożonego puree brokułu bogatego w sulforafan, w wyniku przeprowadzonych prac B+R, w tym m.in. w oparciu o zastosowanie skutecznej metody konwersji glukorafaniny do sulforafanu w produkcie.

Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku realizacji 3 zadań badawczych:

  1. Opracowanie metody konwersji glukorafaniny do sulforafanu w puree brokułu;
  2. Opracowanie metody zamrażania puree brokułu i oznaczanie trwałości sulforafanu podczas przechowywania w głębokim zamrożeniu oraz podczas rozmrażania i symulowanego okresu dalszego przetwórstwa/obróbki kulinarnej;
  3. Adaptacja metody konwersji glukorafaniny do sulforafanu opracowanej w skali laboratoryjnej w trakcie zad. 1 na potrzeby uruchomienia i przetestowania pilotażowej linii do wytwarzania puree brokułu o podwyższonej wartości sulforafanu do skali półtechnicznej.

Grupa docelowa

Do głównych odbiorców rezultatu projektu należeć będą następujące grupy adresatów:

  1. Odbiorcy indywidualni, w tym rodzice pragnący przygotowywać zdrowe posiłki dla swoich dzieci, osoby dorosłe, które coraz częściej wykazują wiedze i zainteresowanie zdrowym trybem życia, ale przede wszystkim grupa osób starszych, które w szczególnym stopniu narażone są na choroby cywilizacyjne (cukrzyca typu II, nowotwory, choroby wieńcowe, otyłość). Sulforafan wykazuje działanie przeciwnowotworowe potwierdzone w wielu badaniach klinicznych. Istnieje też wiele badań wskazujących, że sulforafan może także przeciwdziałać chorobom neurodegradacyjnym czy insulino oporności.
  2. Odbiorcy komercyjni – producenci koktajli funkcjonalnych/smoothies oraz firmy zajmujące się dietami pudełkowymi potrzebujący półproduktów, które ułatwią im proces produkcji lub przygotowania docelowych rozwiązań. W przypadku produktu oferowanego przez Wnioskodawcę poza łatwością użycia dostarczy on substratu, który będzie pełni funkcje prozdrowotne z uwagi wysoką zawartości sulforafanu, co jest z punktu widzenia odbiorców niezwykłym atutem.

Efekty projektu

Wyniki projektu będą innowacyjne, w skali globalnej, zarówno ze względu na produkt jak i na proces jego wytwarzania. Innowacją produktową będzie oczekiwany produkt końcowy projektu, czyli mrożone puree z brokułu o właściwościach funkcjonalnych (prozdrowotnych) dzięki wysokiej zawartości sulforafanu.

Innowacją procesową w projekcie będzie opracowane metody, w skali półtechnicznej, wytwarzania puree z brokułu o wysokiej zawartości sulforafanu i jego utrwalenie poprzez zamrożenie i przechowywanie w głębokim zamrożeniu.

Pozostałe aktualności