Ikona facebookIkona linkedinIkona instagramIkona youtube

Kontakt

POLSKI OGRÓD SP. Z O.O.

ul. Mszczonowska 2
02-337 Warszawa
tel. (22) 572 10 00

Oddział ZPOW Polski Ogród
w Skierniewicach
ul. Czerwona 20, 96-100 Skierniewice

Centrala tel. (46) 831 48 00
Dział Skupu surowca tel. (46) 831 49 51
Sekretariat tel. (46) 831 49 00

NIP: 836 17 18 332
KRS: 0000168044
REGON: 750798158
BDO: 000024091

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy 94.787.000,00 zł

Wszelkie reklamacje dotyczące soków Hortex można złożyć pod
adresem: https://www.sokihortex.pl

Wybierz temat
– – –
Reklamacje Kontakt dla mediów Inne

  Szanowni Państwo, aby przyspieszyć proces rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego uprzejmie prosimy o podanie w treści wiadomości poniższych informacji. Jeśli dysponujecie Państwo zdjęciami, prosimy dołączyć je do zgłoszenia.

  1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowska 2, 02-337.

  2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Polski Ogród sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@hortex.pl

  3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Obsługa procesu składanych reklamacji.

  Cel przetwarzania danych

  Podstawa prawna przetwarzania danych

  Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

  art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

  Obsługa procesu składanych reklamacji

  art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

  art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

  Inspektor Ochrony Danych w Polski Ogród: Damian Bielecki
  Kontakt: IOD@hortex.pl
  Pełna treść obowiązku informacyjnego

   1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowska 2, 02-337.

   2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Polski Ogród sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@hortex.pl

   3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Obsługa procesu składanych reklamacji.

   Cel przetwarzania danych

   Podstawa prawna przetwarzania danych

   Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

   art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

   Obsługa procesu składanych reklamacji

   art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

   art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

   Inspektor Ochrony Danych w Polski Ogród: Damian Bielecki
   Kontakt: IOD@hortex.pl
   Pełna treść obowiązku informacyjnego

    1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu kontaktowym jest Polski Ogród sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowska 2, 02-337.

    2. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Polski Ogród sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail iod@hortex.pl

    3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego. Obsługa procesu składanych reklamacji.

    Cel przetwarzania danych

    Podstawa prawna przetwarzania danych

    Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego

    art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)

    Obsługa procesu składanych reklamacji

    art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)

    art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)

    Inspektor Ochrony Danych w Polski Ogród: Damian Bielecki
    Kontakt: IOD@hortex.pl
    Pełna treść obowiązku informacyjnego